Slobodanka

Compania de Vinos Montenegro – Vinarija Lakicevic - Slobodanka

Proizvođač: Vinarija Lakićević, Leposavić
Zemlja porijekla: Kosovo
Godina proizvodnje: 2019.
Pakovanje: 0,75l

Sortni sastav:

Vrsta vina: dezertno
Alkohol: %

Proizvodnja

Odležavanje

Karakteristike vina

Boja:
Aroma:
Ukus:  

Slaganje sa hranom