Parus

Compania de Vinos Montenegro – Vinarija Lakicevic - Parus

Proizvođač: Vinarija Lakićević, Leposavić
Zemlja porijekla: Kosovo
Godina proizvodnje: 2021.
Pakovanje: 0,75l

Sortni sastav:

Vrsta vina: suvo bijelo vino
Alkohol: %

Proizvodnja

Odležavanje

Karakteristike vina

Boja:
Aroma:
Ukus:  

Slaganje sa hranom